terça-feira, 13 de agosto de 2013


เพื่อน

เพื่อนจริงใจ
เล่นลึก...
Lyrically ...
หรู
ในหัวใจของเรา
โดยไม่ต้องสัมผัส
ในจิตวิญญาณของเรา
Reciprocity และทันที
ระยะเวลาของมิตรภาพรอยัล
มาจาก essences ของเรา
ลึก และศักดิ์สิทธิ์มาก
พร้อมสัมผัสนุ่มเรียบ
ว่าพระเจ้าดี
Glitters
แสง
ของ sublime ของเรา
และวิญญาณที่ไม่ซ้ำกัน

Andre Luiz Bicalho ลี

Nenhum comentário:

Postar um comentário