domingo, 25 de agosto de 2013

Niceties
Niceties của một linh hồn,
Divinely...
Đẹp...
Thơ...
Trong tình yêu, bởi muse của tôi,
Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui!
Rất nhiều niềm vui!
Rằng linh hồn chỉ đam mê,
Là linh hồn của chúng tôi,
Có thể,
Kẹo các hình dạng của thơ ca!
Những bài thơ,
Mùa xuân... xông lên...
Của linh hồn của chúng tôi bị cuốn hút
Yêu...
Cho mỗi khác!

Andre Luiz Bicalho Lee

Nenhum comentário:

Postar um comentário