quinta-feira, 15 de agosto de 2013


ล้ำได้

พระเจ้าอยู่
แสงจันทร์ยามค่ำคืน
ซึ่งเราจะ
ความรักเรา
เราจัดส่ง โดยไม่มีความบริสุทธิ์
ความรักของเราเท่านั้น และความจริงใจ
ที่แสดงความตื่นเต้นเท่านั้น
ของหัวใจหนึ่ง
ที่มาร่วมกันเช่นมายากล
ส่วนบทกวีเท่าที่
ในรูปแบบอ่อนของท่วงทำนอง
สัมผัสพระเจ้า...
สำหรับจิตวิญญาณของเรา
เพื่อให้สวยงาม
ความรัก


Andre Luiz Bicalho ลี

Nenhum comentário:

Postar um comentário