domingo, 1 de setembro de 2013


Rơi đêm

Đêm rơi!
Trong im lặng sâu,
Xem trăng tròn
Phát sinh trên đường chân trời!
Vào ngày hôm nay này đầy đủ
Sáng hơn và trữ tình
Bao giờ hết
Đã nhận thấy
Hoặc tôi sẽ
Nhận thấy trước khi?
Tôi cố gắng để đọc một cuốn sách...
Masa câu chuyện và người nghèo!
Không có chủ nghĩa lãng mạn của chúng tôi
Tôi cố gắng để xem Tv
Ngoài ra tôi có thể không!
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của bạn
Mềm và thiên thần
Trên màn hình!
Tôi đi ngủ bây giờ...
Tối thiểu trong giấc mơ của tôi
Tôi yêu bất tử
Sẽ luôn luôn có mặt.

Andre Luiz Bicalho Lee

Nenhum comentário:

Postar um comentário