terça-feira, 3 de setembro de 2013


Poetando و نقاشی


Poetando و نقاشی
انجام, شعر,
دست زدن به آیات حساس
زیبا و جذاب!
برای که و من زیبا،
و الهی اعتیاد دلپذیر
با محبت و
بسیاری از ظرافت
و زیبایی آرام
که از روح من می آید،
در عشق با من الهه شعر و موسیقی جاویدان!
ملودیهای زیبا و صمیمی،
با تمام عشق من
که هرگز دستش باشد.
چرا شما همیشه انجام همیشه بیشتر!
روح ما عاشق خواهد شد!


آندره Luiz Bicalho لی

Nenhum comentário:

Postar um comentário