segunda-feira, 9 de setembro de 2013


Chúng tôi có

Chúng ta phải bước đi con đường của Thiên Chúa!
Để cho ánh sáng,
Mà glitters...
Điều này dẫn chúng ta đến!
Nhập,
Tinh chất của chúng tôi.
Và, lần lượt,
Các đèn pha do đó chúng tôi có thể
Món quà của tôi với tối cao,
Chúng tôi Thiên Chúa tốt!
Và Big-hearted với Flash này!
Và chúng tôi ngày này sang ngày
Chúng tôi có thể gieo,
Những hạt giống của tình yêu, lòng tốt và dịu dàng,
Linh hồn của chúng tôi!
Đam mê cuộc sống,
Rằng chúng tôi Thiên Chúa tốt,
May mắn chúng tôi!

Andre Luiz Bicalho Lopes

Nenhum comentário:

Postar um comentário