segunda-feira, 13 de maio de 2013


วิญญาณ

วิญญาณที่หลงใหล
Enamoradas
ด้วยความรัก
รุนแรง และคะนอง
ไหลพระเจ้า...
Lyrically
วิญญาณของพวกเขาบริสุทธิ์
และมี enfeicadas ด้วยรัก
Avalassaladoras

Andre Luiz Bicalho ลี

5/13/2013

Nenhum comentário:

Postar um comentário