sexta-feira, 26 de julho de 2013


หวานร้อน
ชาตัวเดอ deu
เราได้แทนจูบระหว่าง
กระตือรือร้น
จึงยาก
กระตือรือร้นแห่ง
เวลาจริง
ความรักของร่างกายและจิตใจ
เพราะความรักของพระเจ้า
กรณีที่สอง
พระเทวดาปีก
นำอีกครั้ง
เมื่อเราทำรัก
ในขณะสวยงาม
ร่างกายและจิตใจ
ของเราตื่นตาตื่นใจ และที่ดีที่สุด
จุดสุดยอดของสุดท้าย
รังศักดิ์สิทธิ์ของเราเกี่ยวกับความรัก
นี่คือจิตใจของเราบริสุทธิ์
มาถึงอีกครั้ง
กาแล็กซี่อยู่ห่างไกลและไม่รู้จัก

Nenhum comentário:

Postar um comentário