sexta-feira, 1 de novembro de 2013


. אוהב אותך בטירוף...
אלוהית...
בפיוטיות...
לירית!
אתה מתוק שלי בלבד,
אהובה בת אלמוות.
אהבתי אותך מהפעם הראשונה
ראיתי את האור רך וישר
העיניים!
בכל מקרה, לאהובתי הנצחית...
תמיד אוהב בכנות
עם כל האהבה,
תשוקה ורכות!
אני במעמקים
נשמתי הקדושה,
מקודש על ידי אלוהים!

Nenhum comentário:

Postar um comentário