sexta-feira, 1 de novembro de 2013


รักคุณนัก
พระเจ้า...
เบา ๆ
เยี่ยมยอด
คุณสวาทเท่านั้น
รักอมตะ
ฉันรักคุณตั้งแต่ครั้งแรก
ผมเห็นการเรืองแสงอ่อน และจริงใจ
ของดวงตาของคุณ
อย่างไรก็ตาม รักอมตะ...
รักเสมอด้วยความจริงใจ
ด้วยความรักทั้งหมด
ความรักและเจ็บ
ฉันในส่วนลึก
จิตวิญญาณของศักดิ์สิทธิ์
และไร ๆ พระเจ้า

Nenhum comentário:

Postar um comentário