terça-feira, 8 de outubro de 2013


นางสาว

ฉันคิดถึงเธอ
เสน่ห์และความ
กวีเพื่อน
ที่ทำให้ผมดูให้
สวยงาม...
หรู...
Lyrically
ดี และเสมอ
พากเพียร...
เรารัก...
เพื่อนของเรา
เป็นตัวเอง
เราต้องรักกัน
เนื่องจากคุณต้องการ และต้องการ
ของเราฉลาด และเฉพาะพระเจ้าชีวิต
ไม่ดูแล
ความเชื่อของเรา
และเท่า ที่เรา ทราบ
จิตวิญญาณใน
บอกว่า ในความเงียบลึก
เราควรทำอย่างไร

Nenhum comentário:

Postar um comentário