terça-feira, 8 de outubro de 2013


Anh nhớ em
Một duyên dáng và nhạy cảm,
Nhà thơ người bạn!
Điều đó làm cho tôi thấy như vậy
Đẹp...
Thơ...
Lyrically!
Tốt và luôn luôn
Kiên trì...
Chúng tôi yêu...
Đồng của chúng tôi
Như chúng ta
Chúng ta phải yêu nhau
Bởi vì bạn muốn và muốn
Chúng tôi khôn ngoan và chỉ Thiên Chúa sống!
Không chăm sóc
Niềm tin của chúng tôi!
Và chỉ chúng ta biết,
Linh hồn của chúng tôi trong
Nói trong im lặng sâu,
Làm thế nào chúng ta nên hành động!

Nenhum comentário:

Postar um comentário